Vattenverket öl sjönära

Vattenverket

Insjöhagsvägen 14
181 65 Lidingö
Tel 08 – 33 55 00

info@vattenverket.se

Bokning och frågor angående fest & konferens mailas till bokning@vattenverket.se